Demo Reconciliation service

Demo van een Reconciliation service op het Termennetwerk


Reconciliation service in OpenRefine

OpenRefine biedt een reconciliatie functie waarmee je de waardes in een kolom kan omzetten "van strings naar links". Het Termennetwerk is een dienst van het Netwerk Digitaal Erfgoed voor het vinden van termen in terminologiebronnen, zoals thesauri, classificatiesystemen en referentielijsten. Er is een prototype en een API beschikbaar die gebruikt kan worden om termen op te zoeken. Bovenop de API van het prototype van het Termennetwerk is nu voor demo doeleinden een Reconciliation Service API gemaakt die binnen OpenRefine gebruikt kan worden.


Toevoegen van een Reconciliation service in OpenRefine

Eenmalig dient een Reconciliation service voor een specifieke dataset in het Termennetwerk toegevoegd te worden. Hierna kan de service geselecteerd worden voor gebruik. NB: waar het Termennetwerk bevraagd kan worden op meerdere datasets, kan deze demo van Reconciliation via het Termennetwerk maar een enkele dataset tegelijkertijd aan.


Gebruik maken een Reconciliation service in OpenRefine