Data Stories over datasets van Geheugen van Nederland

Topografie van Nederland. Een collectie van Bijzondere Collecties Leiden

In de Universiteitsbibliotheek Leiden bevindt zich één van de grootste verzamelingen Nederlandse topografische prenten en tekeningen. De meeste topografisch-historische atlassen – doorgaans bewaard in regionale of gemeentelijke archieven – concentreren zich op een specifieke stad of regio. De topografische collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden is één van de weinige in Nederland waarin het hele land vertegenwoordigd is.

De nadruk ligt op topografie van steden, waaronder stadsprofielen en afbeeldingen en plattegronden van kerken, raadhuizen, stadspoorten, bruggen en andere gebouwen. Daarbij zijn Leiden en Amsterdam het sterkst vertegenwoordigd. In de collectie bevinden zich verder prenten en tekeningen van dorpen, kloosters, kastelen, buitenplaatsen en landgoederen naast historieprenten en afbeeldingen met archeologische vondsten, waterstaatkundige werken, grafmonumenten en landschappen.

Het grootste deel van deze gedigitaliseerde collectie bestaat uit prenten; de meeste daarvan etsen en kopergravures. Andere veel voorkomende druktechnieken zijn lithografieën (steendrukken) en houtsneden, en in mindere mate ook houtgravures, staalgravures, mezzotinten en foto’s. Daarnaast worden meer dan 2.000 tekeningen getoond. De oudste stukken zijn zestiende-eeuws, de meeste dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Ook is er twintigste-eeuwse materiaal te zien.

Bron voor de Linked Data: NDE LOD Platform
Te bevragen via: het SPARQL endpoint in de named graph https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/hackalod/gvn/ubl01

Een voorbeeld van een query die de top 10 van onderwerpen geeft die voorkomen in deze dataset:

Pioniersfotografie uit Nederlands-Indië. Een collectie van Bijzondere Collecties Leiden

De collectie bevat 4500 foto’s die betrekking hebben op het voormalig Nederlands-Indië in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Professionele fotografen maakten opnames van de meest uiteenlopende onderwerpen.

De vele reis- en familiealbums verhalen vooral van “tempo doeloe”, de koloniale hoogtijdagen. Vermeldenswaard is het album dat werd uitgegeven ter gelegenheid van de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs in 1931.

Bron voor de Linked Data: NDE LOD Platform
Te bevragen via: het SPARQL endpoint in de named graph https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/hackalod/gvn/pkl01

Een voorbeeld van een query voor het opvragen van foto's van objecten uit Borneo die in de PKL01-dataset voorkomen: