Data Stories over experimentele KB-datasets in het NDE LOD Platform

ANP Radiobulletins

De open dataset ANP Radiobulletins Digitaal bevat 1,5 miljoen gedigitaliseerde typoscripten van nieuwsuitzendingen uit het midden van de 20e eeuw (1937 – 1984). De set biedt het nieuws van elke dag, zoals het werd voorgelezen op de radio.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) biedt deze data aan onder (semi-)vrije licenties: voor de metadata geldt een CC0-licentie, voor de individuele objecten (afbeeldingen & full-texts) geldt een CC-BY-NC-ND- licentie. De website waarop dit materiaal doorzocht kan worden is Delpher. Op deze site wordt de ANP-set de 'Delpher Radiobulletins' genoemd. Hier is ook meer achtergrondinformatie over het materiaal te vinden.

Bron voor de Linked Data: NDE LOD Platform
Te bevragen via: het SPARQL endpoint in de named graph https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/hackalod/kb/anp

Een voorbeeld van een query die het aantal beschikbare artikelen door de tijd heen laat zien: