Data Stories over datasets in het KB LOD Platform

Dataset: Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

In de Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA), ook wel de Persoonsnamenthesaurus genoemd, worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam.

Bron voor de Linked Data: KB LOD Platform
Ingang voor deze de dataset: Datasetbeschrijving
Te bevragen via: het SPARQL endpoint

Ook in de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL) is auteurinformatie vastgelegd. De volgende query bouwt een eenvoudig auteursportret op van informatie uit beide bronnen aanwezig in het KB LOD Platform. In dezelfde query wordt ook de link gelegd met de beschikbare informatie in Wikidata en DBpedia.

Dataset: Nederlandse Bibliografie

De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzamelt en bewaart in het 'Depot van Nederlandse publicaties' alle door erkende uitgevers uitgebrachte Nederlandse publicaties en daarnaast nog een groot deel van de Nederlandse publicaties die buiten de erkende kanalen verschijnen, de zogenaamde grijze literatuur. Op basis van dat materiaal produceert de Koninklijke Bibliotheek de Nederlandse Bibliografie.

Bron voor de Linked Data: KB LOD Platform
Ingang voor deze de dataset: Datasetbeschrijving
Te bevragen via: het SPARQL endpoint in de named graph http://data.bibliotheken.nl/nbt-schema/

Deze datset geeft inzicht in wat er in Nederland gepubliceerd is. Ter illustratie geven we met de volgende query antwoord op de vraag: "Welke boeken zijn er in de jaren 60 over dieren gepubliceerd?" Zie een aparte Data Story voor een stapsgewijze aanpak voor het beantwoorden van zo'n vraag. Hieronder de eerste 5 antwoorden op datum gesorteerd.

Dataset: Brinkman trefwoorden

De Depot-trefwoorden of Brinkmantrefwoorden worden door de KB sinds 1974 in de catalogus aangebracht. In 1974 werd het Depot voor Nederlandse Publicaties ingesteld: het principe dat van elk boek of tijdschrift uit Nederland één exemplaar door de KB wordt bewaard. Sindsdien gebruikt de KB deze trefwoorden voor haar depot-collectie.

Lees meer over de Brinkman trefwoorden website van de KB.

Bron voor de Linked Data: KB LOD Platform
Ingang voor deze de dataset: Datasetbeschrijving
Te bevragen via: het SPARQL endpoint in de named graph http://data.bibliotheken.nl/thes/

Een voorbeeld van 'nauwere' termen van de term 'programmeertalen':

Dataset: GTT trefwoorden

Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus (GTT), ook wel Gemeenschappelijk Onderwerpsontsluiting (GOO) genoemd, is ontwikkeld om de onderwerpsontsluiting door wetenschappelijke bibliotheken gezamenlijk uit te voeren als onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC).

Lees meer over de GTT trefwoorden website van de KB.

Bron voor de Linked Data: KB LOD Platform
Ingang voor deze de dataset: Datasetbeschrijving
Te bevragen via: het SPARQL endpoint in de named graph http://data.bibliotheken.nl/thes/

Een voorbeeld van 'nauwere' termen van de term 'Onderwijs':

Dataset: Centsprenten

Centsprenten zijn een goedkope vorm van massadrukwerk uit de achttiende en negentiende eeuw. De afgebeelde onderwerpen lopen uiteen van Hollandse helden tot bijbelverhalen en kinderspel. Centsprenten waren bestemd voor de onderste lagen van de samenleving en voor kinderen. Ze werden in de achttiende en negentiende eeuw in grote aantallen geproduceerd op goedkoop papier. Om kosten te besparen werden prenten vaak ongekleurd of met een grove vlekkenkleuring verkocht. Duurdere prenten werden met behulp van sjablonen van kleur voorzien. Winkeliers of (mars)kramers verkochten de prenten per stuk en onderwijzers gaven soms een prent als beloning aan leerlingen.

Lees meer over deze prenten op de website van de KB.

Bron voor de Linked Data: KB LOD Platform
Ingang voor deze de dataset: Datasetbeschrijving
Te bevragen via: het SPARQL endpoint in de named graph http://data.bibliotheken.nl/centsprenten/

Een paar voorbeelden uit deze collectie:

Dataset: Alba amicorum

Een album amicorum is een boekje waarin de eigenaar bijdragen verzamelde van vrienden, kennissen, dan wel beroemde tijdgenoten, waarmee hij of zij in contact stond. Het album is nauw verbonden met het universitaire milieu en is ontstaan in de periode dat een gedeelte van de studenten zich niet tot één bepaalde universiteit beperkte, maar een zogenaamde academische rondreis maakte die hen door grote delen van Europa voerde. Het album was daarbij een trouw metgezel en vulde zich met bijdragen van de hoogleraren bij wie ze college liepen en natuurlijk van medestudenten.

Lees meer over deze collectie op website van de KB.

Bron voor de Linked Data: KB LOD Platform
Ingang voor deze de dataset: Datasetbeschrijving
Te bevragen via: het SPARQL endpoint in de named graph http://data.bibliotheken.nl/alba/

Een paar voorbeelden uit deze collectie: