Data Stories over datasets in het RCE LOD Platform

Rijksmonumenten in Lisse

De werkgroep Digitaal Erfgoed van het Platform Linked Data Nederland heeft gewerkt aan een voorbeeld waarbij op basis van de Linked Data van RCE en andere bronnen een overzicht van historische informatie over monumenten in de gemeente Lisse in beeld gebracht wordt. Zie de Data Story Buitenplaats in Lisse op het Data Platform van Kadaster.

RCE LOD Platform

Dit platform biedt linked open data van het Archeologisch Informatiesysteem (Archis) en het Rijksmonumentenregister. Beide databases worden onderhouden door de RCE. Archis bevat gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen (sites) in Nederland. Het Rijksmonumentenregister bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Dit zijn historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of groene, aangelegde bouwwerken. Op https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/datamodel is meer informatie over het datamodel te vinden. NB Van Vondsten, Vondstlocaties, Archeologische complexen en Archeologische terreinen zijn géén geometrieën opgenomen. Van Gebouwde en archeologische rijksmonumenten, Archeologische onderzoeksgebieden, Complexen en Grondsporen wel.

Zie voor meer informatie de website van RCE.

Een voorbeeld van een zoekvraag naar archeologische onderzoeksgebieden waarin plaggen zijn gevonden:

Archeologische Rijksmonumenten

Een overzicht van archeologische rijksmonumenten: