Register - inzicht in erfgoeddatasets


Het Register bevat informatie over datasets bij erfgoedinstellingen. Deze informatie wordt geregeld geharvest vanuit de (erfgoed)bron en opgeslagen in een triplestore. Vanuit het Register kunnen we inzicht krijgen in erfgoeddatasets.

Welke erfgoedinstellingen hebben gegevens over hun collectie in digitale vorm beschikbaar? Hoe kunnen (her)gebruikers deze gegevens benaderen? Is de collectie zelf ook digitaal benaderen of alleen de metadata? Welke middelen zijn daarvoor nodig? Is er overlap tussen de collecties? Kunnen collecties gekoppeld worden?


Dataset-makende-erfgoedinstellingen

Staat jouw erfgoedinstelling al in deze lijst?

Het volgende overzicht laat zien welke organisaties datasets beschikbaar stellen:


Licentiegebruik bij datasets

Voor hergebruik van data zijn open licentievormen van belang, maar ook "gesloten" datasets (vanwege auteursrecht of privacy) kunnen opgenomen worden in het Register:


Distributievormen

Hoe staat het met het aanbod van linked data?

Het volgende overzicht laat zien in welke vormen de datasets beschikbaar worden gemaakt: