Data Stories met voorbeelden uit de RKDartists& thesaurus

RKDartists& thesaurus

RKDartists& is een database met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. Het &-teken geeft aan dat daarnaast ook kunsthandelaren, kunstverzamelaars en kunsthistorici zijn opgenomen in deze database. De database RKDartists& vormt tevens een index op de omvangrijke kunsthistorische documentatie van het RKD. Die documentatie (beeldmateriaal, archieven, persdocumentatie en literatuur) kunt u vervolgens op het RKD raadplegen. Daarnaast wordt RKDartists& door andere erfgoedinstellingen gebruikt als thesaurus bij het ontsluiten van hun eigen collecties.

De data is voorlopig beschikbaar gemaakt via het NDE LOD Platform. Zie voor meer informatie over deze en andere databases de website van RKD.

De volgende query laat zien hoe een gegevens via de naam van de kunstenaar (of andere gerelateerde personen) gezocht kunnen en een aantal gegevens worden opgehaald.

Plaatsen waar de schilder Jan Toorop gewerkt heeft

In de RKDartists& thesaurus worden zoveel mogelijk feitelijke gegevens over het werk van een kunstenaar vastgelegd. Onder andere ook op welke plaats deze gewerkt heeft (op basis van gedocumenteerde bronnen).

Plaatsen waar het werk van Jan Toorop te zien is

Wikidata heeft op veel plaatsen een verwijzingen gemaakt naar de RKDartists& database (via property P650). Door gebruik te maken van deze verbinding is het mogelijk om op basis van de Wikidata gegevens na te gaan in welke musea de meeste werken van Jan Toorop te vinden zijn. De lijst is op gesorteerde op basis van de hoeveelheid werken die er te zien zijn. De aantallen zijn weggelaten omdat de gegevens in Wikidata niet volledig zijn en daardoor een vertekend beeld kan ontstaan, we gaan er hier voor het gemak van uit dat de orde van grootte wel klopt.

Publicaties over Jan Toorop

Via Wikidata kunnen het RKDartists ID ook verbinden aan thesaurus van auteursnamen (NTA) die via de KB gepubliceerd is. Op basis van deze verbinding kunnen we na gaan welke boeken over Jan Toorop bekend zijn in de Nationale Bibliografie.