Demo’s

Hier vind je applicaties van het Netwerk Digitaal Erfgoed: kleinschalige, experimentele toepassingen.

Termennetwerk

Het Termennetwerk is een nieuwe dienst van het Netwerk Digitaal Erfgoed voor het vinden van termen in terminologiebronnen, zoals thesauri, classificatiesystemen en referentielijsten. Het Termennetwerk zoekt in alle terminologiebronnen die in het erfgoednetwerk beschikbaar zijn. We werken nog aan het eindproduct, maar deze applicatie geeft alvast een voorproefje.

Ga naar applicatie
Register

Door erfgoedinstellingen gepubliceerde datasetbeschrijvingen worden na aanmelding verzameld met als doel een beter inzicht te krijgen in erfgoeddatasets.

Ga naar applicatie
Data Stories

Data Stories zijn een manier om met SPARQL te zoeken in Linked Data en de resultaten op een gebruiksvriendelijke wijze te presenteren als lijsten, afbeeldingen of kaarten.

Ga naar applicatie