Demo’s

Hier vind je applicaties van het Netwerk Digitaal Erfgoed: kleinschalige, experimentele toepassingen.

Register

Door erfgoedinstellingen gepubliceerde datasetbeschrijvingen worden na aanmelding verzameld met als doel een beter inzicht te krijgen in erfgoeddatasets.

Ga naar applicatie
Data Stories

Data Stories zijn een manier om met SPARQL te zoeken in Linked Data en de resultaten op een gebruiksvriendelijke wijze te presenteren als lijsten, afbeeldingen of kaarten.

Ga naar applicatie